สถานการณ์การเลือกตั้ง ส.ส. 2562 จังหวัดอุบลราชธานี

## ข้อมูลสรุปสถานการณ์และผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ กรุณาตรวจสอบกับ กกต.อีกครั้ง ##
image/svg+xml //เขตเลือกตั้งที่ 6 //เขตเลือกตั้งที่ 5 //เขตเลือกตั้งที่ 7 //เขตเลือกตั้งที่ 9 //เขตเลือกตั้งที่ 8 //เขตเลือกตั้งที่ 4 //เขตเลือกตั้งที่ 10 //เขตเลือกตั้งที่ 3 //เขตเลือกตั้งที่ 1 //เขตเลือกตั้งที่ 2 6 5 2 1 7 8 3 4 10 9